Bệnh viện Nhi Đồng I

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED), Công ty đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) và CTCP Đầu tư xây dựng An Điền (ANDIENCO)
Thời gian thực hiện: 2018
Việc đầu tư xây dựng khối 1 – Khu khám và điều trị dịch vụ của Bệnh viện Nhi đồng 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP) là cần thiết và cấp bách góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em TPHCM và các tỉnh lân cận.
Sự tham gia vào liên danh đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của VINAMED, mở ra một lĩnh vực mới, chứng minh được sự thành công của việc cổ phần hóa. Cùng với sự hậu thuẫn của Bộ Y tế, ban lãnh đạo VINAMED sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả, tiềm năng cũng như tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị thành viên hợp lý mang lại hiệu quả thực sự trong hoạt động của Tổng Công ty.