Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Tên dự án: Dự án khu dịch vụ y tế chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Liên doanh bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED
Thời gian thực hiện: 2018

Khu dịch vụ y tế chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một trong những nội dung quan trọng của Đề án tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và phù hợp với Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành Y tế giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Theo ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, thực hiện đầu tư Khu dịch vụ y tế chất lượng cao tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là bước đi đột phá của VINAMED sau khi chuyển thành công ty cổ phần. “Đầu tư xây dựng cơ sở phòng khám, bệnh viện là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với xã hội mà VINAMED luôn ấp ủ. Chúng tôi luôn cam kết nỗ lực hết mình vì sức khỏe cộng đồng bằng những hành động thiết thực nhất.” – Ông Phạm Quang Huy chia sẻ.