Công nghệ thông tin (CNTT) đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Y tế. Hiểu được điều đó, Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED) đã từng bước triển khai ứng dụng CNTT, góp phần làm công tác quản lý và khám, chữa bệnh của ngành Y tế được khoa học, nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể cung ứng các dịch vụ gồm:
1. Hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin theo yêu cầu của ngành Y tế.
2. Xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT trong:
• Công tác quản lý nhà nước.
• Cải cách hành chính.
• Hoạt động khám chữa bệnh.
• Y tế dự phòng.
3. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho ngành Y tế.
4. Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử đến tất cả các đơn vị trong ngành Y tế, kết nối liên thông với hệ thống chung của thành phố và Chính phủ.
5. Triển khai hệ thống quản lý hoạt động Y tế dự phòng, các hệ thống ứng dụng GIS trong Y tế cho tất cả các TTYTDP quận, huyện và trạm Y tế.