Nhà máy sản xuất dụng cụ y tế

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED)
Thời gian hoàn thành: 2017
Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Đại Đồng (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), trên diện tích khu đất 13.700 m2, trong đó diện tích xây dựng công trình gần 6.000 m2.
Ngoài các sản phẩm truyền thống: bơm kim tiêm bằng nhựa, các loại bơm tiêm tự khóa, các loại dây truyền dịch, dụng cụ y tế bằng nhựa, nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn I cũng được đầu tư để có thể sản xuất một số sản phẩm mới như dây truyền máu, bơm tiêm liền tự khóa, kim luồn bằng nhựa…