Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

Trụ sở chính: 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: (+84) 24 38235679
Fax : (+84) 24 38443260
Email: info@vinamed.com.vn