VINAMED - Leading company in manufacturing and supplying medical equipment

1. History of Foundation and Development

VINAMED - 30 years of foundation and Development

2017
2017

Năm 2017

Vinamed đang triển khai đầu tư các dự án bệnh viện tại Việt nam với quy mô lên tới 1000 giường bệnh nội trú. Cùng với các lĩnh vực thế mạnh khác, đây sẽ là bước đi quan trọng đưa Vinamed trở thành một Công ty đầu tư đa dạng, có thể cung cấp những giải pháp y tế tốt nhất cho các bệnh viện và y bác sỹ tại Việt Nam
2016
2016

Ngày 12/07/2016

Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP (Vinamed) được cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Y tế
2011
2011

Ngày 16/11/2011

Bộ Y tế ra Quyết định số 4317/QĐ-BYT chuyển Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu
2007
2007

Từ năm 2000 đến 2007

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam đã triển khai công tác cổ phần hóa, chuyển các doanh nghiệp thành viên thành công ty cổ phần
1996
1996

Ngày 02/05/1996

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định số 720/BYT-QĐ thành lập Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam trên cơ sở của Tổng công ty Trang thiết bị và Công trình y tế
1985
1985

Ngày 20/05/1985

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 139-HĐBT về việc chuyển Cục Vật tư và Xây dựng cơ bản thành Tổng công ty Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế

2. Vision and Mission

  • Vision: to become a leading company in manufacturing and supplying medical equipment
  • Mission: to be the pioneer in the production and supply of high-quality medical equipment and machinery, medical consumables etc. for the health sector

3. Major fields

  • Medical Equipment and Disposable Products Manufacturing
  • Medical Equipment and Disposable Products Distribution
  • Medical IT Solutions
  • Healthcare Facilities Consulting & Construction
  • Healthcare Investment